Typer av binära optioner

lista-over-typer-optionerDet finns en lång rad olika typer av binära optioner. Olika mäklare presenterar regelbundet nya typer av optioner. Vissa av dessa blir populära och sprider sig till andra mäklare. Andra blir aldrig populära och får med tiden ge plats för andra optioner. Den enda likhet som är gemensam föt alla binära optioner är att de är just binära. Man gör en stor vinst eller förlorar alla pengar.

Nedan kommer vi att ta en närmare titt på några av de mest vanliga binära optionerna.

Upp/ner optioner

Upp/ner optioner kallas också för hög/låg optioner. Detta är den mest vanliga typen av binära optioner. Målet när man handlar med denna typ av optioner är att förutse om kursen kommer att gå upp eller ner fram till den tidpunkt som optionen mognar.

Turbo Optioner

Turbo optioner kallas också snabba optioner, super snabba optioner, korta optioner eller super korta optioner. Dessa optioner fungerar precis som vanliga optioner men har kortare löptid. Turbo optioner kan ha mognadstider som är så korta som 15 sekunder. Optioner med mognadstider om 30 till 60 sekunder är dock vanligare.

Över/under optioner

Över/under optioner är mycket lika upp/ner optioner. Skillnaden ligger i det faktum att upp/ner optioner tar sin utgångspunkt i det nuvarande värdet på det underliggande instrumentet medan över/ under optioner baseras på ett annat värde som har satts av mäklaren. Detta värde ligger normalt lite över eller under det nuvarande värdet. Ditt mål är att försöka förutsäga om det underliggande instrumentets värde kommer stiga över, eller sjunka under, det angivna värde tills dess att optionerna mognar.

Skillnaden mellan över optionens och under optionens målkurs kallas spread. Ju mindre denna spread är ju lättare är det att tjäna pengar.

Touch / No touch optioner

Målet med dessa optioner är att förutse om värdet på det underliggande instrumentet kommer gå över eller under en viss kurs åtminstone en gång under optionens löptid. Det spelar ingen roll vilket värde optionen har när den mognar. Det enda som spelar någon roll är om de når ett visst värde åtminstone en gång. En ”touch” är allt som krävs för att en touch option skall mogna i pengarna. Om du har köpt No touch option så får det underliggande instrumentet inte nå det angivna värdet för att du skall tjäna pengar.

In / Out Optioner

Dessa optioner har en rad olika namn hos olika mäklare. Andra vanliga namn inkluderar Spann och intervall optioner. På engelska kallas de ofta ”boundary” eller ”range” optioner. Målet med dessa optioner är att förutsäga om det underliggande instrumentet handlas inom eller utom ett visst finansiellt spann när de mognar.