Risker med binära optioner

riskAtt handla med binära optioner kan vara mycket lönsamt. Man kan mycket snabbt få hög avkastning på sina investeringar. Hur mycket man kan tjäna på varje transaktion beror på vilken mäklare man handlar hos och vilken typ av binära optioner man handlar med. Det är mycket vanligt att man kan tjäna mer än 80% på varje enskild transaktion.

Det är mycket viktigt att du inte stirra dig blind på hur mycket pengar du kan tjäna. Det är också mycket viktigt att du förstår riskerna med att handla med binära optioner. Att du förstår att du kan förlora mycket pengar om du inte är försiktig.

Binära optioner kan vara ett mycket kraftfullt verktyg för att tjäna mycket pengar snabbt. Men precis som med alla andra verktyg så måste du förstå verktygets styrkor och svagheter för att kunna använda det på ett bra ansvarsfullt sätt som ger dig det resultat du vill ha.

Vilka är riskerna?

För att förstå riskerna med att handla med binära optioner så måste du först förstå hur binära optioner fungerar. Binära optioner baserar sig på underliggande finansiella instrument. Det är kursen för dessa underliggande instrument som avgör om optionerna mognar i pengarna eller inte.

Varje binär option har två möjliga olika resultat

  • Optioner mognar i pengarna. Dvs. du köpte en option där du korrekt förutspådde hur det underliggande instrumentets värde kommer röra sig. I detta fall får du en hög avkastning på dina pengar.
  • Optionen mognar utanför pengarna. Dvs. det underliggande instrumentet rörde sig inte som du förutsåg. Inte såsom krävdes för att optionen skulle mogna i pengarna. I detta fall är optionen helt värdelös och du har förlorat hela ditt insatta kapital.

När du har köpt en option kan du i de flesta fall inte likviderar den utan du måste vänta tills optionen mognar. Det finns ett fåtal mäklare som låter dig stänga dina positioner tidigt.

riskerOm en optionen mognar utanför pengarna förlorar du 100 % av din investering. Det är dock mycket ovanligt att du får 100% avkastning om en option mognar i pengarna. Denna avkastning ligger istället oftast mellan 80-95%. Detta innebär att mer än hälften av alla optioner som du köper måste mogna i pengarna för att du skall tjäna pengar. Detta är långt ifrån omöjligt att uppnå men att göra det kräver dedikation och disciplin.

Du kan aldrig förlora mer än du betalade för optionen när du handlar med binära optioner. Detta innebär att du vet exakt hur mycket pengar du riskerar att förlora och hur mycket du kan tjäna varje gång du köper in option. Du riskerar aldrig att förlora mer än du investerat och du riskerar aldrig att bli skyldig mäklaren pengar p.g.a. misslyckade affärer såsom du riskerar att bli vid valuta och CFD handel.

Binära optioner är inte investeringar

Det är viktigt att förstå att binära optioner inte är investeringar. De är ett verktyg för att tjäna mycket pengar på relativt små marknadsrörelser. De kan dock inte säljas när du väl har köpt dem och de kan inte hållas över en länge tidsperiod. Långsiktiga investeringar placeras bäst direkt i aktier, fonder, obligationer, fastigheter och räntebärande papper. Du skall tänka på binära optioner som ett sätt att tjäna pengar på marknaden, aldrig som investeringar.

Du handlar mot mäklaren

För att förstå riskerna med att handla binära optioner så är det viktigt att du förstår att mäklaren går in som motpart varje gång du väljer att köpa en option. Du köper inte optionerna på den öppna marknaderna och det finns inga andra investerare inblandade i varje transaktion. Det är helt och hållet en transaktion mellan dig och din mäklare.

Det är mäklaren själv som väljer vilka optioner de vill erbjuda och de bestämmer även vilka kraven skall vara för att en binär option skall mogna i pengarna. Det är upp till dig att gå igenom de optioner de erbjuder och hitta de som du tror kommer mogna i pengarna. Det är genom att välja rätt optioner som du tjänar pengar på binära optioner precis som det är genom att välja rätt aktier som du tjänar pengar på aktiemarknaden.

När du har köpt en option

När du väl har köpt en option är allt utanför din och din mäklares kontroll. Det är då enbart det underliggande finansiella instrumentet som avgör om optionen mognar i pengarna eller inte.

Det är en bra ide att ta ett screen shot på villkoren på skärmen varje gång man har köpt en option. På detta sätt kan man gå tillbaka och titta om man senare minns villkoren som annorlunda än de egentligen var. Om man inte gör detta är det lätt att tro att mäklaren är oärlig och har ändrat villkoren trots att det egentligen bara är du som minns fel.

pengar-binara-optionerAnledningen till att det är viktigt att förstå att man handlar mot mäklaren är att detta påverkar hur stor risken med handeln är. Detta beror på att mäklaren vill tjäna pengar. De erbjuder inte binära optioner för att vara snälla utan de vill tjäna mer pengar än de förlorar. Binära optioner är därför utformade på ett sådant sätt att det skall ge mäklaren en lite högre chans att tjäna pengar än du har.

Detta innebär inte att de fuskar eller att de är oärliga. Men det innebär att du måste vara bra på att välja rätt optioner för att tjäna pengar. Det finns många som tjänar bra pengar på att handla med binära optioner. Men det finns också många som förlorar pengar. För att tjäna pengar måste du vara bättre på det du gör än vad den genomsnittliga handlaren är. Detta är inte svårt att vara då många mer eller mindre bara chansar när de köper optioner. Men det är fortfarande något du måste ta i åtanke innan du börjar handla. Är du villiga att bli en av de handlare som tjänar mycket pengar eller tänker du bara chansa och lita på turen. Om du tänker lite på turen finns det en stor risk att du kommer förlora pengar.

Olika typer av optioner

Olika typer av binära optioner är olika riskabla att investera i. Du kan aldrig förlora mer än din investering oavsett vilken typ av binära optioner du handlar med. Chansen att de skall mogna i pengarna är dock mycket mindre med vissa typer än andra. Detta innebär att risken för att du skall förlora pengar är mycket större om du handlar med dessa optioner. Generellt kan sägas att ju högre avkastning en typ av option har desto mer riskfyllda är de att handla med och desto mindre är chansen att de skall mogna i pengar. Exotiska binära optioner som ger en avkastning på 500% eller till och med mer är t.ex. mycket riskfyllda. Vanliga binära optioner med en avkastning på under 100% är ett betydligt säkrare val.

Din egen personlighet

Det är mycket viktigt att du känner dig själv och dina styrkor och svagheter när du handlar med binära optioner. Om du t.ex. vet att du lätt rycks med eller blir emotionell när du handlar bör du inte handla med super snabba binära optioner eftersom detta gör att du riskerar att förlora mycket pengar på kort tid om du rycks med och börja göra dumma investeringar.

Riskhantering

När du handlar med binära optioner så finns det mycket som du kan göra för att minska dina risker och maximera dina chanser att tjäna pengar. Att vara väl insatt i de instrument man handlar med är en del av detta. En annan mycket viktig del är använda sig av sunda riskhanteringsstrategier.

En riskhanteringsstrategi är en strategi som är utformade för att minimera hur stor inverkan tur och slump har på dina affärer. Den absolut viktigaste delen i an sund riskhanteringsstrategi är regler för hur mycket du investerar i varje binär option. Ju mindre del av din totala kontobalans som du investerar i varje option desto mindre påverkan kommer turen ha på dina affärer. Du bör ha regler inte bara för hur mycket du får investera i varje option utan också hur mycket du totalt får ha investerat vid varje tidpunkt, hur mycket du max får förlora varje månad osv. Alla dessa regler är till för att minimera slumpens påverkan och förhindra att du förlorar alltför mycket pengar om du börjar göra mindre genomtänkta affärer.

Du måste själv bestämma hur mycket du vill investera i varje option och hur stora risker du vill ta. Vi rekommenderar att du aldrig investerar mer än 2% av ditt totala kapital i varje enskild option. Med totala kapital menar vi de pengar du har satt in på ditt konto hos mäklaren. Inte hur mycket kapital du har totalt. Dina investeringar i binära optioner bör bara vara en mindre del av dina totala investeringar.

När du har bestämt hur mycket du vill investera i varje option är det mycket viktigt att du håller dig till denna och eventuella andra regler som du har satt upp för dig själv. Dessa regler finns där för att hjälpa dig bli framgångsrik. Det kan kännas frestande att bortse från sina egna regler om man ser en bra möjlighet. Vanligtvis tjänar man dock mest pengar genom att hålla sig till sina regler även om man ibland missar en chans eller två att tjäna pengar.