Strategi

strategi-for-binara-optionerDet är viktigt att utveckla och hålla sig till en strategi om man vill handla med binära optioner framgångsrikt. Om man inte har en strategi utan handlar planlöst så är det betydligt svårare att lära sig vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det blir betydligt svårare att bli framgångsrik. Det finns ett stort antal olika strategirt som kan vara framgångsrika och du bör utveckla en strategi som passar dig. Det är dock viktigt att du håller dig till den strategi som du har valt och inte gör affärer som inte passar in i din strategi. Om du gör affärer som inte passar in i din strategi är det nästan omöjligt att veta hur bra din strategi fungerar. Du skall därför alltid hålla dig strikt till en strategi. Om strategin inte fungerar bra så kan det vara en bra ide att modifiera den baserat på de resultat du har sett hittills.

Det är en mycket bra ide att använda ett demokonto för att se om din strategi fungerar innan du börjar handla för riktiga pengar. Detta ger dig möjlighet att skapa en välfungerande strategi innan du riskerar att förlora riktiga pengar. Ditt demokonto är därför ett av de viktigaste verktyg som du har tillgång till. Det gör att du slipper chansa. Du kan vänta tills du vet att du har en bra strategi innan du börjar handla med riktiga pengar.

Rätt mer än 50% av tiden

tidDet första du måste veta nära du börjar utforma din strategi är att de flesta binära option betalar mindre än 100% när de mognar i pengarna. Detta innebär att mer än 50% av alla optioner som du köper måste mogna i pengarna för att du skall kunna tjäna pengar över tid. Det är möjligt att använda system såsom Martingale systemet för att överkomma detta. Det är dock inget vi rekommenderar. Alla system av denna typ har stora svagheter och du riskerar att förlora mycket pengar snabbt om du använder dig av dem.

Exakt hur hög andel av alla binära optioner som måste mogna i pengarna för att du skall gå med vinst varierar mellan olika typer av optioner och mellan olika mäklare. Ju högre utbetalning du får på varje option som mognar i pengar desto lägre andel av optionerna måste mogna i pengarna. Det är därför mycket viktigt att välja en mäklare som ger höga utbetalningar. Varje procent extra som mäklaren betalar gör det markant lättare att tjäna pengar på sin handel.

Förväntat värde

Att utveckla en strategi för att tjäna pengar på binära optioner har många likheter med att utveckla ett system för sport betting. Detta beror på att du i båda fallen måste bygga en strategi med bra riskhantering som tar i beaktande att du aldrig kan förvänta dig att alla positioner kommer ge dig en vinst. Du kommer förlora i en hög procent av fallen. Du måste se till att procenten som du vinner är högre och att avkastning är hög nog att generera en vinst varje månad.

Förväntat värde är ett mycket bra begrepp att förstå och använda sig av vid handel med binära optioner. Förväntat värde är den avkastning som man kan förvänta sig få över tid om man genomför en viss investering. Det är ett begrepp som inte säger något om utgången i det specifika fallet utan istället ger dig förväntat resultat om du gör samma investering 1000 gånger. Dvs när man eliminerar slumpen från utfallet.

Att räkna ut det förväntade värdet på en option är enkelt. Allt man behöver veta är hur mycket man får om optionen slutar i pengarna och hur hög chansen är för att det skall hända. Låt oss t.ex. anta att en optioner ger 80% avkastning om den mognar i pengar och du tror att chansen att den skall göra det är 70%.

När vi vet det kan vi kalkylera att det förväntade värdet på optionen är 1.8 * 0.7 = 1. 26 (förenklad ekvation). Om värdet är över ett så har optionen ett positivt förväntat värde.

Olika typer av strategier

De flesta strategier som används för att handla med binära optioner kan delas upp i en av två olika grupper. Jag rekommenderar att du prövar båda grupperna av strategier och ser vilken som du tycker passar dig bäst. De två huvudgrupperna för strategier är:

Strategier som baserar sig på fundamental analys

tjana-pengarFundamental analys är en viktigt del av nästan alla investerings strategier. Termen fundamental analys avser när man granskar de instrument man tänker köpa i grunden och försöker förutsäga hur deras framtid ser ut baserat på detta. I ett företags fall kan det t.ex. innebära att man tittar på alla nyckeltal och alla nyheter som har publicerats av bolaget och försöker dra slutsatser utifrån detta. Om man handlar med binära optioner kan det dock vara mycket svårt att dra några användbara slutsatser från fundamental analys. Detta då binära optioner ofta har korta löptider och fundamental analys primärt låter dig se långsiktiga trender. Även om du t.ex. ser att ett företags situation är ohållbar är det mycket svårt att veta om kraschen kommer om en dag, en månad eller ett år.

Det är dock inte omöjligt att tjäna pengar med binära optioner genom att använda sig av fundamental analys. Man måste bara anpassa sina köp och investera i binära optioner som är lämplig för handel baserat på fundamental analys. Detta innebär primärt att du måste välja en mäklare som erbjuder ett stort utbud av långa binära optioner och sedan handla exklusivt med dessa. Det finns numera mäklare som erbjuder binära optioner med en löptid på upp till två månader.

Strategier som baserar sig på teknisk analys

Teknisk analys (TA) är den mest använda typen av analys bland de som handlar med binära optioner. Tekniken är också mycket vanlig bland handlare som handlar med aktier, valutor , option och mycket mer. Teknisk analys bortser till stor del från fundamental data och är istället ett sätt att försöka se framtida kurser genom att analysera de föregående marknadsrörelserna. Det handlar om att se mönster och trender i marknaden. När man hittar ett mönster försöker man kapitalisera på detta. Teknisk analys kan vara ganska svårt att lära sig och det finns alltid mer att lära sig. Om man vill handla med binära optioner eller andra värdepapper kan det dock vara mer än värt att ta sig tid att lära sig hur man analyser marknaden genom TA.

TA ger dig information om var marknaden troligen kommer röra sig under de nästa minuter och timmarna. Metoden är därför mest lämplig för handel med korta och superkorta optioner.

Var konsekvent

Att ha en strategi gör det mycket enklare att handla. Det tar mycket av ångest ur handeln eftersom du inte behöver avgöra om du skall köpa en option i varje enskilt fall. Istället har du regler och strategi som talar om för dig hur du skall göra i varje enskilt fall. Du har tryggheten av att kunna känna dig övertygad att du kommer tjäna pengar över tid om du håller dig till de regler du har utveckla. Du spenderar med andra ord mer tankekraft för att skapa en strategi som sedan gör att du behöver tänka mindre vid varje enskild affär.

En bra strategi skall också omfatta regler för hur mycket du investerar i varje option (alltid samma belopp). På detta sätt så behöver du varken tänka på om du skall investerar eller hur mycket du skall investera. Du kan istället helt fokusera på att hitta möjligheter på marknaden.