Jämför mäklare

Minsta köpMax köp Minsta insättningUtbetalningBonusRecension
pocket option-logo10 SEK10 000 SEK500SEK98%Ja 50%LäsBesök
quotex-logo10 SEK10 000 SEK100 SEK93%NejLäsBesök

Om du vill veta mer om en mäklare som du inte hittar i listan ovan rekommenderar jag att du besöker denna sida.

uppnerDet finns mycket som man skall tänka på när man väljer vilken mäklare man skall börja handla hos. Vissa faktorer är lika viktiga för alla medan andra faktorer är mer personliga. Dessa personliga faktorer är viktiga för att du skall hitta en optionsmäklare som passar just dig. På denna sida kommer vi att hjälpa dig med vad du måste tänka på innan du väljer vilken mäklare du skall registrera dig hos för att handla med binära optioner.

Att välja rätt mäklare påverkar både dina chanser att tjäna pengar på binära optioner och hur roligt eller tråkigt det är att handla. Den perfekta mäklaren gör det lätt att handla med binära optioner och lätt att hitta optioner som låter dig tjäna pengar. Om det är svårt att handla eller om det är svårt att hitta bra optioner så känns handeln mycket mer som ett arbete och det är mycket svårare att motivera sig att spendera tillräckligt mycket tid på handeln för att tjäna mycket pengar.

Vad skall man tänka på

Objektivt viktigt

Låt oss börja med att titta på saker som är lika viktigt för alla. Saker som mäklare måste erbjuda för att vara ett bra val. Alla välrenommerad mäklare uppfyller alla dessa krav och om du stöter på en mäklare som inte gör det så är det en stor varningsflagga. Sätt inte in pengar hos en mäklare som inte uppfyller dessa krav.

Är mäklaren licensierad för handla med binära optioner av en finansinspektion inom EU?

Alla mäklare skall vara licensierade för att få erbjuda handel med binära optioner. Mäklaren behöver inte vara registrerad i Sverige utan det räcker att de är registrerade inom EU. EU regleringen ger en mäklare som är registrerad i ett EU land rätten att erbjuda sina tjänster i samtliga EU länder. Många mäklare väljer att registrera sig på Malta eller Cypern. Malta’s Financial Servies Authority (FSA) och Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) har både mycket väl utvecklade regelverk för handel med binära optioner.

Håller mäklaren kundernas pengar separerade från sina egna pengar

En mäklare skall alltid hålla klientmedel och sina egna pengar åtskilda. Klientmedel skall aldrig användas för företagets drift. Om pengarna inte hålls avskilda så finns det alltid en risk att företaget medvetet eller omedvetet hamnar på obestånd så att de inte kan betala sina kunder de pengar de har på sina konton.

Betalar mäklaren ut uttag snabbt

En bra mäklare skall betala ut pengar snabbt efter att man begär ett uttag. Det är givetvis helt okej att de kräver extra information för att bekräfta att du är kontots ägare om du vill ta ut dina pengar till ett annat konto eller annat kreditkort än det du använde för att sätta in pengar.

Det är viktigt att välja en mäklare med har ett rykte att göra uttag enkla och bekväma.

Erbjuder mäklare bra avkastning?

Hög avkastning på optioner gör det lättare att tjäna pengar på binära optioner. Ju högre utbetalningar en mäklare erbjudande desto lägre andel av alla optioner som du köper måste mogna i pengarna för att du skall tjäna pengar. Du skall därför alltid välja en mäklare som erbjuder höga utbetalningar. Du skall dock också alltid beakta spreaden. Du kan läsa mer spread nedan.

Har mäklaren en låg spread?

Spread är skillnaden mellan den nuvarande kursen och den kurs som krävs för att en över/under option skall mogna i pengarna. Ju större spread desto svårare är det att tjäna pengar. Du skall därför alltid leta efter en mäklare som erbjuder så låga spreads som möjligt.

En perfekt mäklare erbjuder höga utbetalningar och små spreads.

Är mäklaren väletablerad med bra rykte?

Vi rekommenderar att du väljer en mäklare som är minst ett år gammal och som har hunnit etablera sig på marknaden. Att en mäklare är yngre än så innebär inte att den inte är pålitlig och det innebär inte att vi avråder dig från att handla hos dem. Vi föredrar dock att vänta med att registrera oss tills vi hör vad deras andra kunder har att säga. Erbjuder de en bra tjänst eller måste de förbättra vissa områden innan vi vill registrera oss. Ett undantag från detta är när en väletablerad ägare med gott rykte öppnar en ny mäklare med ett nytt fokus. I detta fall kan man förvänta sig att deras nya mäklare kommer vara lika välskött som deras gamla mäklare och man kan registrera sig direkt.

mobil-binar-optionErbjuder mäklaren mobil handel?

Det är viktigt att en mäklare erbjuder mobil handel. Mobilhandel ger dig friheten att handla när som helst och var som helst. Du kan läsa mer om varför mobil handel är så viktig här. De flesta ledande mäklare erbjuder mobil handel. Vi rekommenderar att du inte registrerar dig hos en mäklare som inte erbjuder mobil handel. Även om du inte vill handla i mobilen just nu så är det troligt att du kommer vilja göra det när du börjar handla mer. Det är bäst att ta detta i beaktande redan när du registrerar dig hos din första mäklare.

Subjektivt viktigt

Här nedan kommer vi titta närmare på saker som är viktiga att beakta men där olika personer kommer a olika preferenser. Genom att beakta dessa frågor så kan du hitta den mäklare som bäst ger dig vad du letar efter.

Vilka instrument baserar mäklaren sina binära optioner på?

Olika mäklare fokuserar på binära optioner baserade på olika typer av finansiella instrument. Vissa mäklare erbjuder många optioner baserade på aktier medan andra primärt fokuserar på valutor eller råvaror. Du skall alltid välja en mäklare som har ett stort utbud av optioner baserade på den typ av finansiella instrument som du föredrar att handla med. Om du vill kunna handla med binära optioner baserade på t.ex. en viss aktie är det viktigt att du ser om mäklaren erbjuder optioner baserade på den aktien innan du registrerar dig. Det är alltid bäst att handla med binära optioner baserade på finansiella instrument som du kan mycket om.

Vilka typer av binära optioner erbjuder de?

Vi rekommenderar att du handlar primärt med vanliga binära optioner. Det är under normala marknadsförhållanden lättare att tjäna pengar genom handel med vanliga optioner med kort eller lång löptid än det är med andra typer av binära optioner. Andra typer av optioner har ofta betydligt högre utbetalningar men sannolikheten att de skall mogna i pengarna är också betydligt mindre. Det finns dock tillfällen då dessa optioner kan vara mycket lönsamma att handla med. De kan därför vara bra verktyg att ha tillgång till. Du skall därför alltid försöka hitta en mäklare som erbjuder handel med alla typer av binära optioner som du vill handla med.

Erbjuder de dig att stänga dina positioner i förväg?

Gör mäklaren det möjligt att stänga positioner om du så vill? Det är endast ett fåtal mäklare som gör det. Att kunna stänga sin position tidigt kan vara ett bra sätt att säkra en vinst tidigt eller för att minimera din förlust på en option där marknaden inte har rört sig såsom du tänkte dig. Om du vill kunna gör det måste du välja en mäklare som erbjuder denna möjlighet. Om du är osäker på om du vill kunna stänga dina positioner tidigt så är det oftast bättra att leta efter mäklare med så hög utbetalning och så låg spread som möjligt.

Vilka metoder erbjuder de för att sätta in och ta ut pengar?

De flesta mäklare gör det lätt att sätta in och ta ut pengar från sitt konto. De erbjuder normalt ett mer än adekvat utbud av olika alternativ man kan använda sig av. Om det är viktigt för dig att kunna använda en viss metod bör du alltid försäkra dig om att de erbjuder den möjligheten innan du registrerar dig. Försäkra dig alltid om att de erbjuder ett alternativ som låter dig både sätta in och ta ut pengar. Det är alltid lättare att sätta in och ta ut pengar till samma konto.